Jak ubiegać się o alimenty na rzecz dziecka?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice mają obowiązek utrzymywania swojego dziecka, jeśli nie jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Jeśli opiekę nad dzieckiem sprawuje tylko jeden z rodziców, ma on prawo zażądać od drugiego rodzica świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka. Jak jednak można złożyć pozew o alimenty? Poniżej przedstawię Państwu nieco wstępnych informacji na ten temat. Zapraszam do lektury.

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów?

Odpowiedzialność za alimentację spoczywa w pierwszej kolejności na rodzicach dziecka, niezależnie od tego, czy dziecko to urodziło się w małżeństwie, czy też urodziło się poza nim. Rodzic w trakcie trwania małżeństwa jak też po rozwodzie może ubiegać się o alimenty na dziecko niepełnoletnie. Alimenty mają za zadanie pokrycie potrzeb dziecka, które mogą się różnić w zależności od jego wieku, stanu zdrowia oraz wielu innych czynników.

Procedura składania pozwu o alimenty

Aby złożyć pozew o alimenty, należy zwrócić się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania rodzica lub dziecka. Pozew ten jest zwolniony z opłat sądowych. Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia, dlatego nie istnieje uniwersalny wzór pozwu bowiem każdy stan fatyczny jest inny.

W pozwie powinny znaleźć się określone elementy formalne, a więc takie elementy jak: oznaczenie sądu, strony postępowania, wartość przedmiotu sporu, sposób płatności alimentów, uzasadnienie pozwu, a także załączniki i dowody. Z praktycznego punktu widzenia bardzo ważnym, jeśli nie kluczowym elementem takiego pozwu, jest jego uzasadnienie, czyli to co ma posłużyć do przekonania sądu, że alimenty się należą (lub nie) i to w takiej, a nie innej wysokości. Równie istotne są dowody – sąd nie podejmuje decyzji „na oko” – należy go przekonać, a temu właśnie służą konkretne informacje i dowody, takie jak chociażby wiarygodne dokumenty o naszych zarobkach i zarobkach naszego oponenta.

Jak argumentować pozew o alimenty?

Uzasadnienie pozwu powinno odzwierciedlać unikalną sytuację danej rodziny. Należy szczegółowo opisać sytuację rodziną obu stron, koszty utrzymania dziecka oraz sytuację majątkową rodziców. Jak nietrudno zgadnąć istotne jest to, w jaki sposób i co się dokładnie opisze – przysłowiowy diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach, a odpowiedni sposób redagowania argumentacji i doboru dowodów ma bardzo istotne znaczenie. Często zresztą decyduje o korzystnym albo niekorzystnym rozstrzygnięciu sprawy.

Sąd bierze pod uwagę zarówno rzeczywiste zarobki, jak i potencjalny dochód, który rodzic mógłby osiągnąć.

Do kiedy płaci się alimenty?

Alimenty są należne do momentu, gdy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać, co nie zawsze oznacza osiągnięcie pełnoletności. W przypadku, gdy pełnoletnie dziecko nadal się uczy, obowiązek alimentacyjny wciąż obowiązuje. Jeśli jednak dziecko zaniedbuje naukę, rodzic może wnioskować o zniesienie obowiązku alimentacyjnego.

Pozew o zmianę wysokości alimentów

Wysokość alimentów może być zmieniona. Wzrost potrzeb dziecka lub zmiana sytuacji finansowej rodziców mogą być podstawą do podwyższenia lub obniżenia alimentów. Życie niesie tu ze sobą ogromną rozpiętość i bogactwo scenariuszy – naprawdę trudno znaleźć dwa choćby bardzo podobne przypadki.

W każdym jednak przypadku należy złożyć stosowny pozew, uzasadniony dowodami na zmianę sytuacji finansowej lub wydatków na utrzymanie dziecka.