Rozwód

Zgodnie z obowiązującym prawem, rozwód stanowi jedną z przyczyn ustania małżeństwa – mówi o tym Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Rozwiązanie pożycia małżeńskiego może nastąpić na żądanie zarówno jednego, jak i obojga małżonków. Obligatoryjnym warunkiem do orzeczenia rozwodu jest zupełny rozkład pożycia, czyli trwałe zatrzymanie więzi duchowej, fizycznej i w większości przypadków gospodarczej pomiędzy małżonkami. W ostatnim czasie w Polsce zdarza się bardzo dużo rozwodów. Niektórzy mówią, że obecnie sądy pękają w szwach od ilości rozwodów. Rozwody są bardzo częstymi sprawami na wokandach wielu sądów.

Decyzja o rozwodzie jest trudną decyzją, lecz często jedyną  i słuszną. Podejmując ją ważne jest, aby dowiedzieć się o wszystkich prawnych uwarunkowaniach, jakie z takiej decyzji wynikają. Dlatego też należy zwrócić się o pomoc prawną do doświadczonego pełnomocnika, specjalizującego się w sprawach rozwodowych.

Nasza Kancelaria pomoże Ci w sprawach rozwodu z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie, ale również o orzeczeniu separacji, czy w uzyskaniu wyroku o braku podstaw do orzeczenia rozwodu.

Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

Wspomagamy Klienta już na etapie przygotowawczym sprawy, a więc jeszcze przed wystąpieniem ze sprawą o rozwód, celem przygotowania porozumienia rodzicielskiego – wychowawczego lub ugody, tak aby pomóc obu stronom jak najmniej boleśnie przejść przez cały proces rozwodowy.

Sprawa rozwodowa powinna zmierzać do możliwie szybkiego ukończenia – rzecz w tym, by się rozwieść, a nie by prowadzić sprawę latami.

Jak wspieramy w zakresie rozwodów?

pełne wsparcie prawne podczas procesu

sporządzanie innych pism podczas postępowania rozwodowego

pełna reprezentacja przed sądem

prowadzenie negocjacji z małżonkiem, mediacji sądowych i pozasądowych

pomoc w przygotowaniu wniosków dowodowych

przygotowywanie pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie, bez orzekania o winie lub o separację

sporządzanie odpowiedzi na pozew o rozwód, separację

Zespół naszej kancelarii ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby pomóc Klientom przejść przez szereg różnych spraw w sposób bezpieczny, bez nerwów i niepotrzebnego stresu.

Wspieramy Klientów na każdym etapie postępowania procesowego

Przygotowujemy taktykę procesową i omawiamy ją z Klientem. My służymy wiedzą, zaś Klient wybiera ścieżkę postepowania, która w danym momencie jego życia, stosunków rodzinnych i społecznych jest dla niego najbardziej dogodna.

Pisma procesowe są przygotowywane i wysyłane po akceptacji przez Mocodawców tak, aby proces, w jakim nasz Klient uczestniczy nie toczył się obok Klienta, lecz zawsze razem i we współpracy z nim.

Regułą w naszej współpracy jest rzetelność, zaufanie, wiedza i pomoc na każdym etapie procesu, w którym bierze udział nasz Klient.

W godzinach pracy Kancelarii zawsze obecny jest sekretariat, gotów do udzielenia Państwu wszelkich niezbędnych informacji na temat współpracy.

Jakie są sposoby rozwodzenia się?

Sposób rozwodzenia się można podzielić na dwa główne typy rozwód z orzekaniem o winie i rozwód bez orzekania o winie.

Każdy z małżonków sam musi zdecydować, czy chce się rozwieść przy orzekaniu o winie  drugiej strony , czy nie chce orzekać o winie drugiego małżonka. Decyzję w tym zakresie musi zostać podjęta na samym początku wraz z sformułowaniem powództwa o rozwód. Ta decyzja jest kluczowa w dalszym procesie rozwodowym bowiem wpływa na cały tok sprawy o rozwód. Zatem w piśmie procesowym jakim jest pozew o rozwód te informacje musimy zawrzeć, w innym razie Sąd będzie nas musiał dopytać o co wnosimy do sądu okręgowego, jakie stanowisko w rozwodzie posiadamy.

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem winy stanowi, żądanie jednego z małżonków lub obu stron jeśli takowe żądanie zgłosi druga strona w odpowiedzi na pozew aby ich związek Sąd rozwiązał i ustalił winę drugiej strony w zakresie ich wspólnego pożycia.

Rozwód z orzeczeniem o winie drugiej strony może mieć szerokie uzasadnienie na wielu płaszczyznach. Dla przykładu w zakresie spraw o podział majątku, daje jedną z podstaw aby drugi z małżonków mógł dochodzić nierównego podziału majątku czy też występować wprost z  żądaniem zasądzenia obowiązku płacenia alimentów. W wielu przypadkach ma to również związek z komfortem psychicznym lub satysfakcją tej strony, która tego typu orzeczenie w procesie uzyskała na niekorzyść drugiego partnera.

Orzeczenie o winie nie obliguje jednak sądów do zasądzenia alimentów czy nierównego podziału majątku. Zawsze aby takie rozstrzygniecie otrzymać należy je na wstępie zgłosić
i należycie uzasadnić.

Warto wiedzieć, że sąd może orzec zarówno wyłączną winą męża, wyłączną winę żony lub winę obu stron. Rozwód z orzeczeniem o winie jest: dłuższy, pracochłonny, wymaga dużego zaangażowania/dowodzenia swych racji po obu stronach. Zatem jedna strona się broni druga atakuje. Do rozwodu krok po kroku, trzeba się przygotować. Pytania jakie padają w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie są bardzo różne. Sąd ustala jakie są przesłanki winy, na którą powołuje się dana strona, co leży u podstaw żądania winy przez daną stronę. Na koniec Sąd jako najwyższy sędzia ocenia fakty, okoliczności sprawy i ustala komu dać wiarę w danej sprawie a komu nie. Dobre przygotowanie i zaangażowanie wpłynie na to ile trwa rozwód. To wszystko zależy od nas samych i prawnika jakiego się wybierze do reprezentacji w procesie o rozwód. Sprawy rozwodowe to poniekąd sprawy dotyczące naszego stanu, czyli czegoś co nas dotyka bezpośrednio. Jak będziemy my funkcjonować w okresie po rozwodzie, jak będą nam się układać relacje z dziećmi i naszym byłym partnerom, czy mamy alimenty by móc zabezpieczać byt naszym dzieciom zaś z drugiej strony – czy stać nas na płacenie zasądzonych alimentów oto wszystko należy zadbać w procesie o rozwód.

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwodów bez orzekania winy jest w Polsce więcej. Największą zaletą takiego rozwiązania jest znacznie krótszy czas postępowania, jak również mniejszy stres związany z postępowaniem rozwodowym. Nie ma również konieczności powoływania świadków i powracania w toku postępowania do konfliktów małżeńskich. Warto wiedzieć, że sama rozprawa rozwodowa może nawet trwać pół godziny jeśli strony stawią się do Sądu, są zgodne w swych stanowiskach, Sąd nie dopatrzy się braku podstaw do orzeczenia o rozwód.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty – komu przysługują?

Trzeba pamiętać, że konsekwencją rozwodu bez orzekania o winie jest możliwość żądania alimentów w przypadku trudnej sytuacji finansowej jednego z byłych małżonków – jednakże obowiązek ten trwa wyłącznie przez okres 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Rozwód małżonków z małym dzieckiem lub dziećmi

Wpływ rozwodu na życie dziecka jest niewątpliwie bardzo duży bez względu na wiek. Szczególnie mocno mogą przeżywać je jednak małe dzieci w wieku do 6-12 roku życia, gdyż ich świat mocno opiera się na zależności od rodziców. Z tego powodu najkorzystniejsza sytuacja występuje, gdy nastąpi porozumienie małżonków dotyczących kwestii wychowania, co pozwala zminimalizować negatywne skutki rozwodu dla dziecka lub dzieci. Tym samym sąd może pozostawić prawo do opieki nad dzieckiem obojgu rodzicom, może ograniczyć je jednej lub obu stronom lub tez pozbawić rodzica praw rodzicielskich.

Rozwód a dziecko: zawsze tę decyzję trzeba należycie przemyśleć. Wiele osób decyduje się na zachowanie małżeństwa aż do czasu gdy dzieci dorosną. Mówią wówczas, gdy dziecko skończy 18 rok życia to się rozwiedziemy. To jednak nigdy nie jest takie łatwe. Niezależnie od tego ile dzieci maja lat. Rozwód a dzieci zawsze bywa trudny i obciążony wieloma emocjami. Rodzice jednak dla dobra małoletnich powinny jak najbardziej współpracować by wszystkim, zaoszczędzić wielu traumatycznych przeżyć.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga komu będzie przysługiwać władzą rodzicielska, ustala kontakty z małoletnimi dziećmi i alimenty Warto też wspomnieć, że dąży się do tego, aby rodzeństwo nie zostało podzielone. Alimenty ustala na podobnym poziomie życia jakie wiedli małżonkowie, kierując się głównie kosztami dzieci (każdego z osobna) oraz możliwościami zarobkowymi rodziców.

Rozwód - od czego zacząć?

Przede wszystkim od wyboru kancelarii i odbycia porady w tym zakresie. Doświadczony prawnik wskaże i opisze nam jak wygląda proces. Na poradzie dowiemy się ile kosztuje rozwód i jak wziąć rozwód. Jakie dokumenty będą nam potrzebne i jakie opłaty będziemy musieli podnieść. Wskaże nam co powinno zawierać główne pismo procesowe jakim jest pozew o rozwód bądź odpowiedź na pozew o rozwód. Można się też zastanowić, nad tym co w danej sprawie jest lepsze separacja a rozwód.

Ile kosztuje rozwód?

„Ile kosztuje rozwód?” to pytanie pada prawie na każdej poradzie rozwodowej. Koszt w każdej sprawie uzależniony jest zawsze od zakresu żądania. Na koszt rozwodu wpływa również nakład czasu, zaangażowanie danego klienta, zakres jego żądań, skonfliktowanie klientów. Rozwód bez orzekania o winie, może być krótszy (mniej rozpraw) niż z orzeczeniem o winie. Ale trzeba pamiętać na koszt rozwodu i jego czasochłonność może wpłynąć (i prawie zawsze tak jest) rozbieżność rodziców w zakresie ustalenia alimentacji nad dziećmi, opieki nad dziećmi czy kontaktów. Zatem,  nie zawsze rozwód bez orzekania o winie jest sporem krótszym i tańszym bywa, że jest tak samo zawiły i długi  jak rozwód z orzeczeniem o winie.