Sprawy karne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw karnych tj. obrony osób podejrzanych i oskarżonych w sprawach karnych, jak również osób obwinionych w sprawach o wykroczenia.

Kancelaria ma również bogatą wiedzę w zakresie pomocy pokrzywdzonym, oskarżycielom prywatnym i oskarżycielom posiłkowym we wszelkich sprawach karnych.

Przykładowe rodzaje spraw w których Kancelaria posiada duże praktyczne doświadczenie: jazda pod wpływem alkoholu, znęcanie się, nękanie, groźby, niealimentacja, oszustwa oraz wyłudzenia.

Jak działamy w sprawach karnych?

porady prawne w zakresie prawa karnego i prawa wykroczeń

sporządzanie pism procesowych np. zażaleń, skarg kasacyjnych, apelacji

składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa karnego i prawa o wykroczenia

reprezentacja klientów przed sądami i wszystkimi organami na każdym etapie postępowania w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia