Kancelaria adwokacka
Prawa rodzinnego
Adwokat Izabela Łebko-Mazur

ilm@mazuriadwokaci.pl
+48 575 110 068
(22) 111 00 68

Siedziba główna
Aleje Ujazdowskie 16 lok. 8
00-478 Warszawa

Filia Piaseczno
ul. Kościeliska 1
05-500 Piaseczno

Ustalenie ojcostwa

ustalenie ojcostwa

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w sprawach o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

W przypadku spraw o ustalenie ojcostwa ważne jest rozróżnienie czy dziecko przyszło na świat w związku małżeńskim, czy poza związkiem małżeńskim. Jest to istotne dla podjęcia właściwych działań przez adwokata.

Obowiązujące uregulowania prawne wskazują, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, wówczas przyjmuje się, że pochodzi ono od męża matki – jest to tzw. „domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki”. Domniemanie ojcostwa może zostać obalone, lecz jedynie na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

W przypadku, w którym nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, mężczyzna od którego dziecko pochodzi może je uznać składając stosowne oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, jednak dla swej skuteczności wymaga ono potwierdzenia matki dziecka. Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym.

Często zdarzają się również sytuacje, że mężczyzna, który uznał ojcostwo, dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. Może on wówczas wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka, jednak czynność ta jest skuteczna, jeśli zostanie dokonana przed upływem ustawowego terminu.

Jak możemy pomóc w ustaleniu ojcostwa?

ikonka

konsultacja prawna – spotkanie, podczas którego Klient opowie o swojej sytuacji prawnej, adwokat udzieli porady, wyjaśni konsekwencje podjętych kroków prawnych

ikonka

reprezentowanie Klientów przed sądem, mediacje sądowe i pozaprocesowe

ikonka

pomoc w kompletowaniu dowodów

ikonka

sporządzenie pism procesowych (pozew, odpowiedzi na pozew)