Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w prawie rodzinnym

Adwokat rodzinny Warszawa

Rozwody

kompleksowe prowadzenie sprawy rozwodowejorzekaniem lub bez orzekania o winie

Alimenty

sprawy dotyczące przyznania alimentów, ich podwyższenia a także obrony przed nałożeniem alimentów

Kontakt z dziećmi

ustalenie lub zmiana zasad kontaktu z dzieckiem a także wyegzekwować kontaktów od drugiej strony

Miejsce pobytu dziecka

wsparcie w ustaleniu lub zmianie miejsca pobytu dziecka

Majątek

sprawy związane z majątkiem, po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, rozwodzie

Władza rodzicielska

 ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej

Ustalenie ojcostwa

wsparcie w ustaleniu albo zaprzeczeniu ojcostwa

Sprawy spadkowe

pomoc w sprawach spadkowych każdego typu

Sprawy karne

obrona podejrzanychoskarżonych w sprawach karnych oraz obwinionych w sprawach o wykroczenia