Kancelaria adwokacka
Prawa rodzinnego
Adwokat Izabela Łebko-Mazur

ilm@mazuriadwokaci.pl
+48 575 110 068
(22) 111 00 68

Siedziba główna
Aleje Ujazdowskie 16 lok. 8
00-478 Warszawa

Filia Piaseczno
ul. Kościeliska 1
05-500 Piaseczno

Prawo rodzinne

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w prawie rodzinnym

Adwokat Warszawa - Rozwód

Rozwód

kompleksowe prowadzenie sprawy rozwodowejorzekaniem lub bez orzekania o winie
dowiedz się więcej
Adwokat Warszawa - Alimenty

Alimenty

sprawy dotyczące przyznania alimentów, ich podwyższenia a także obrony przed nałożeniem alimentów
dowiedz się więcej
Adwokat Warszawa - Kontakty z dziećmi

Kontakty z dziećmi

ustalenie lub zmiana zasad kontaktu z dzieckiem a także wyegzekwować kontaktów od drugiej strony
dowiedz się więcej
Adwokat Warszawa - Miejsce pobytu dziecka

Miejsce pobytu dziecka

wsparcie w ustaleniu lub zmianie miejsca pobytu dziecka
dowiedz się więcej
Adwokat Warszawa - Władza rodzicielska

Władza rodzicielska

ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej
dowiedz się więcej
Adwokat Warszawa - Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa

wsparcie w ustaleniu albo zaprzeczeniu ojcostwa
dowiedz się więcej
Adwokat Warszawa - Podział majątku

Podział majątku

sprawy związane z majątkiem, po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, rozwodzie
dowiedz się więcej
Adwokat Warszawa - Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe

pomoc w sprawach spadkowych każdego typu
dowiedz się więcej
Adwokat Warszawa - Sprawy karne

Sprawy karne

obrona podejrzanychoskarżonych w sprawach karnych oraz obwinionych w sprawach o wykroczenia
dowiedz się więcej

Prawo rodzinne jest kluczową specjalizacją w ramach naszej kancelarii, skupiającą się na rozwiązywaniu kwestii prawnych związanych z rodziną.

Ta dziedzina prawa obejmuje szeroki zakres zagadnień, w tym rozwody, sprawy o alimenty, opiekę nad dziećmi, podział majątku, a także kwestie adopcji i opieki zastępczej. Adwokaci specjalizujący się w prawie rodzinnym oferują wsparcie i reprezentację prawna w trudnych i emocjonalnych sprawach, zapewniając, że prawa i interesy ich klientów są chronione. Celem naszej kancelarii prawa rodzinnego jest zapewnienie profesjonalnego doradztwa i skutecznej reprezentacji w delikatnych sprawach rodzinnych, mając na uwadze najlepsze interesy klienta i jego rodziny.

Czym jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne to specjalistyczna dziedzina prawa, która zajmuje się regulacją relacji osobistych i majątkowych między członkami rodziny. Jest to obszar prawa o wyjątkowym charakterze, ponieważ dotyka najbardziej intymnych aspektów życia ludzkiego, takich jak małżeństwo, rozwód, rodzicielstwo, opieka nad dziećmi, a także kwestie spadkowe i alimentacyjne. Prawo rodzinne ma na celu ochronę praw jednostek w ramach struktury rodzinnej oraz zapewnienie sprawiedliwości i wsparcia dla wszystkich członków rodziny, szczególnie dla tych, którzy są w najbardziej wrażliwej sytuacji, jak dzieci.

Podstawowe obszary prawa rodzinnego:

 • małżeństwo i związki partnerskie – prawo rodzinne reguluje zasady zawierania i rozwiązywania małżeństw oraz związków partnerskich, w tym wymagania prawne, prawa i obowiązki wynikające z tych związków
 • rozwód i separacja – obejmuje procedury prawne dotyczące rozwiązania małżeństwa lub separacji, w tym podział majątku wspólnego, ustalenie alimentów oraz kwestie dotyczące opieki nad dziećmi
 • opieka nad dziećmi – prawo rodzinne określa zasady dotyczące opieki nad dziećmi w przypadku rozstania rodziców, w tym ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, prawa do kontaktów z dzieckiem oraz obowiązki alimentacyjne
 • alimenty – reguluje obowiązek finansowego wsparcia członków rodziny, w szczególności obowiązek rodziców do utrzymania dzieci, a także możliwość dochodzenia alimentów na rzecz byłego małżonka lub innych członków rodziny
 • podział majątku: Określa zasady podziału majątku nabytego w trakcie trwania małżeństwa w przypadku rozwodu, uwzględniając sprawiedliwość i interesy stron
 • sprawy spadkowe: Prawo rodzinne może również obejmować kwestie spadkowe, w tym testamenty, dziedziczenie oraz zarządzanie majątkiem zmarłego.

Prawo rodzinne pełni kluczową rolę w społeczeństwie, zapewniając ramy prawne dla relacji rodzinnych i oferując mechanizmy ochrony dla najbardziej wrażliwych członków rodziny. Dzięki swojemu zasięgowi i charakterowi, prawo rodzinne przyczynia się do stabilności społecznej, pomagając rozwiązywać konflikty rodzinne w sposób sprawiedliwy i humanitarny.

Prawo rodzinne wymaga od prawników nie tylko dogłębnej wiedzy specjalistycznej, ale również wysokiej wrażliwości na potrzeby i emocje klientów. Sprawy rodzinne często są emocjonalnie obciążające i mogą mieć długotrwałe konsekwencje dla życia klientów, co wymaga od adwokatów prawa rodzinnego empatii, cierpliwości i umiejętności budowania zaufania.

Rola adwokata prawa rodzinnego

Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym pełni wiele kluczowych ról, pomagając klientom nawigować przez zawiłości prawne i emocjonalne trudności związane ze sprawami rodzinnymi.

Niektóre z najważniejszych aspektów, w których adwokat prawa rodzinnego może pomóc:

 • reprezentacja i doradztwo – adwokat prawa rodzinnego reprezentuje klienta w sądzie oraz udziela fachowego doradztwa na każdym etapie postępowania prawnego, pomagając zrozumieć skomplikowane przepisy i procedury
 • negocjacje i mediacja – w wielu przypadkach adwokat może pomóc w osiągnięciu porozumienia między stronami bez konieczności długiego i kosztownego procesu sądowego, co jest szczególnie ważne w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi
 • ochrona praw i interesów – adwokat dba o ochronę praw i interesów klienta, w tym o sprawiedliwy podział majątku, ustalenie odpowiedniej wysokości alimentów oraz zapewnienie najlepszych rozwiązań dotyczących opieki nad dziećmi
 • wsparcie emocjonalne – sprawy rodzinne są często emocjonalnie obciążające. Profesjonalny adwokat zapewnia nie tylko wsparcie prawne, ale również emocjonalne, pomagając klientom przejść przez trudny czas.

Sprawy rodzinne często dotykają najbardziej intymnych aspektów życia, a decyzje podjęte w ich trakcie mogą mieć długotrwałe konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych stron.

Profesjonalna pomoc prawna jest ważna, ponieważ:

 • zapewnia obiektywność – w emocjonalnych sprawach rodzinnych trudno jest zachować obiektywność. Adwokat pomaga spojrzeć na sytuację z zewnątrz i podjąć racjonalne decyzje
 • minimalizuje stres – nawigowanie przez zawiłości prawne może być stresujące. Profesjonalny adwokat przejmuje na siebie ciężar procedur prawnych, pozwalając klientom skupić się na innych aspektach życia
 • zwiększa szanse na korzystne rozstrzygnięcie – doświadczenie i wiedza adwokata prawa rodzinnego zwiększają szanse na osiągnięcie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy.

Prawo rodzinne jest dziedziną prawa, która wymaga nie tylko głębokiej wiedzy prawnej, ale również empatii i zrozumienia dla ludzkich emocji. Adwokat prawa rodzinnego jest nieocenionym wsparciem w trudnych czasach, oferując profesjonalne doradztwo, reprezentację oraz wsparcie emocjonalne. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwód, sprawy opiekuńcze, alimenty czy podział majątku, pomoc prawna może być kluczem do znalezienia sprawiedliwego i trwałego rozwiązania.

Zasady prawa rodzinnego

Prawo rodzinne, jako kluczowy dział prawa, reguluje relacje między członkami rodziny, opierając się na uniwersalnych zasadach, które mają na celu ochronę i wsparcie jednostki oraz rodziny jako całości. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady prawa rodzinnego, które kształtują jego stosowanie i interpretację.

1. Zasada dobrostanu dziecka

Jedną z najważniejszych zasad prawa rodzinnego jest priorytetowe traktowanie dobrostanu dziecka we wszystkich decyzjach i działaniach dotyczących dzieci. Oznacza to, że w każdej sprawie dotyczącej dziecka, od decyzji o opiece, poprzez ustalenie kontaktów z rodzicami poza domem, aż do kwestii alimentacyjnych, nadrzędnym kryterium jest dobro dziecka.

2. Zasada równości małżonków

Prawo rodzinne zakłada równość małżonków w małżeństwie oraz w procesie rozwodowym. Obejmuje to równy dostęp do majątku wspólnego, równouprawnienie w podejmowaniu decyzji dotyczących dzieci oraz równość w obowiązkach rodzicielskich i domowych.

3. Zasada ochrony więzi rodzinnych

Prawo rodzinne podkreśla znaczenie ochrony i utrzymania więzi rodzinnych, nawet w przypadku rozpadu małżeństwa. Dąży do tego, aby relacje między rodzicami a dziećmi były chronione i wspierane, niezależnie od zmian w strukturze rodziny.

4. Zasada mediacji i polubownego rozwiązywania konfliktów

W prawie rodzinnym kładzie się duży nacisk na mediację i polubowne rozwiązywanie konfliktów rodzinnych. Zasada ta promuje rozwiązywanie sporów poza sądem, co ma na celu zmniejszenie emocjonalnego i finansowego obciążenia dla wszystkich zaangażowanych stron.

5. Zasada tajemnicy i poufności

W sprawach rodzinnych często omawiane są bardzo osobiste i delikatne kwestie. Prawo rodzinne chroni prywatność i poufność informacji, zapewniając, że szczegóły sprawy są traktowane z odpowiednią dyskrecją.

6. Zasada wspierania rodziny

Prawo rodzinne ma na celu nie tylko regulowanie relacji wewnątrz rodziny, ale również wspieranie rodzin w trudnych sytuacjach. Obejmuje to pomoc w dostępie do usług socjalnych, edukacyjnych i terapeutycznych, które mogą wspierać rodziny w przezwyciężaniu kryzysów.

7. Zasada elastyczności i indywidualnego podejścia

Każda sprawa rodzinna jest unikatowa, dlatego prawo rodzinne zezwala na elastyczne i indywidualne podejście do każdej sytuacji. Sądy rodzinne mają szerokie uprawnienia do dostosowywania swoich decyzji do konkretnych okoliczności, mając na uwadze najlepsze rozwiązanie dla wszystkich zaangażowanych stron.

Zasady prawa rodzinnego stanowią fundament, na którym opierają się wszystkie działania i decyzje w ramach tej dziedziny prawa. Mają one na celu ochronę i wsparcie jednostek oraz rodziny jako całości, zapewniając, że wszystkie działania są podejmowane z uwzględnieniem dobra dzieci, równości małżonków, ochrony więzi rodzinnych oraz możliwości polubownego rozwiązywania konfliktów.