Kancelaria adwokacka
Prawa rodzinnego
Adwokat Izabela Łebko-Mazur

ilm@mazuriadwokaci.pl
+48 575 110 068
(22) 111 00 68

Siedziba główna
Aleje Ujazdowskie 16 lok. 8
00-478 Warszawa

Filia Piaseczno
ul. Kościeliska 1
05-500 Piaseczno

Władza rodzicielska

władza rodzicielska

Władza rodzicielska, zwana także prawem do opieki nad dzieckiem, może być ważną kwestią podczas rozwodu. Władza rodzicielska to zbiór praw i obowiązków związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi. Problemy małżeńskie, rozwód, separacja, rozpad nieformalnego związku czy wreszcie brak zainteresowania wspólnym dzieckiem, pociągają za sobą nieraz konieczność uregulowania władzy rodzicielskiej.

W takich sytuacjach nasza Kancelaria służy pomocą prawną i reprezentuje Klientów w sprawach o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej bądź przywrócenie władzy rodzicielskiej.

W sprawach ograniczenia władzy rodzicielskiej nasza Kancelaria ma bardzo duże doświadczenie w zakresie pomocy osobom, które wnioskują o ograniczenie władzy rodzicielskiej, jak również wobec których toczy się postępowanie.

Władza rodzicielska oraz
pozbawienie władzy rodzicielskiej

Reprezentujemy Klientów oraz przygotowujemy niezbędne dokumenty w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej.  Do pozbawienia władzy rodzicielskiej dochodzi w sytuacjach, w których rodzic nie może wykonywać obowiązków rodzicielskich z powodu trwałej przeszkody, w sposób rażący je zaniedbuje lub nadużywa władzy rodzicielskiej.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach o zawieszenie władzy rodzicielskiej.

Sprawa taka może odbyć się z urzędu lub na wniosek strony, w przypadku przemijającej przeszkody np. choroby rodzica, odbywania krótkiej kary pozbawienia wolności, wyjazdu zagranicznego.

Kancelaria posiada także wiedzę i doświadczenie w zakresie spraw o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Władzę rodzicielską można przywrócić, jeżeli przyczyny, z powodu których te prawa zostały odebrane, ustąpiły trwale.

władza rodzicielska

Władza rodzicielska – jak możemy Ci pomóc?

ikonka

porady prawne z zakresu władzy rodzicielskiej

ikonka

reprezentacja Klienta w sądzie przez adwokata

ikonka

kompleksowe wsparcie prawne

ikonka

negocjacje i mediacje sądowe i pozasądowe w zakresie ustalenia „planu wychowawczego”

ikonka

przygotowywanie wniosków, pozwów i pism procesowych w sprawach o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej